Wszystko co było kiedyś, a czego dziś nie ma, kryje w sobie tą dziwną moc absorbowania umysłu ludzkiego, nabiera majestatu i powagi, staje się czymś co z wolna urasta w legendę.

Feliks Zygmunt Weremiej

Aktualności


15
07.2014

Nowy dział na stronie - relacje z Drohiczyna

Nowy dział na stronie - relacje z Drohiczyna. Będą zamieszczane tam opisy wykonane przez osoby goszczące mieście.

Pierwszy zamieszczony tam tekst - fragment z pamiętników Juliana Borzyma, opisuje okres jego nauki w drohiczyńskim gimnazjum przypadający na lata 1852 - 1855. Relacjonuje on w nich, jak wyglądało przyjęcie do szkoły, pierwsze lekcje i codzienne życie ucznia. Nie brakuje również opisów samego Drohiczyna.

06
07.2014

Ciekawostka

Wśród mieszkańców Drohiczyna istniało następujące podanie:

„Przy ustanowieniu granicy miasta, dano za warunek, że dokąd żniweczka od wschodu słońca do zachodu pożnie zagon, tam kończyć się będzie granica. Otóż miasto wynalazło taką dziewczynę, że tak daleko pocięła, aż po wieś Sieniewice i tu umarła. Na pamiątkę postawiono jej krzyż i pochowano na granicy. W razie jeżeli krzyż skutkiem starości zniszczeje, miasto zobowiązało się postawić na mogile nowy.”

23
05.2014

Dwie nowe pieczęcie

Na stronie zamieszczone zostały zdjęcie dwóch nowy pieczęci. Są to pieczęcie drohiczyńskich zakonów: Franciszkanów oraz Sióstr Benedyktynek. Znajdują się one na dokumencie z 1817 roku.


Wstęp

Witam na stronie poświęconej bogatej historii Drohiczyna. Historii w której przeplatają się wydarzenia znakomite, takie jak koronacja Daniela Romanowicza, mianowanie na stolicę województwa podlaskiego, czy wizyta papieża Jana Pawła II, z wydarzeniami dla miasta tragicznymi jakimi było wielokrotne zniszczenie przez wrogie armie, bądź przez pożary.

Dzieje Drohiczyna opisane są w wielu książkach i artykułach. Często jednak poruszają tylko jeden aspekt historii. Nie ma publikacji, która w pełni ukazała by co przez wieki działo się z miastem, jego mieszkańcami oraz zabytkami wszystkich religii. Osoba tym zainteresowana, zmuszona jest do poszukiwania materiałów, często trudno dostępnych.

Z tego powodu powstała strona na której się znajdujecie. Moim celem, jest zebranie w jednym miejscu jak największej ilości informacji o Drohiczynie. Aby wszystkie osoby, interesujące się historią miasta, nie były zmuszone do żmudnego poszukiwania, które nie raz może zniechęcić. Chciałbym, aby za pomocą tej strony, można było w łatwy sposób pogłębić swoją wiedzę na temat Drohiczyna.

Pragnę również, by strona była wspólnym dziełem sympatyków miasta. Dlatego zwracam się do osób posiadające informacje (zdjęcia, artykuły, przekazy ustne), których jeszcze nie ma na stronie o kontakt. Byśmy mogli wspólnie tworzyć bazę wiedzy o historii Drohiczyna.