Wszystko co było kiedyś, a czego dziś nie ma, kryje w sobie tą dziwną moc absorbowania umysłu ludzkiego, nabiera majestatu i powagi, staje się czymś co z wolna urasta w legendę.

Feliks Zygmunt Weremiej

Aktualności

Data dodania:
08-02-2016
Data dodania:
08-02-2016
Data dodania:
08-02-2016
Data dodania:
08-02-2016

23
11.2015

Ratusz w Siemiatyczach

Tym razem przenieśmy się poza Drohiczyn...

Ratusz w Siemiatyczach - gmach zniszczony w 1941 roku. W XVIII w. swoją formą architektoniczną budził zachwyt i zdumienie. Był to budynek o niespotykanej na naszych terenach skali architekto­nicznej. Ratusz w Siemiatyczach łączył funkcje siedziby władz miejskich z handlowymi. Był to budynek klasycystyczny. Jego projektant zadbał też o interesującą szatę zewnętrzną, charakterystyczną dla epoki Oświecenia.

16
08.2015

Nowe zdjęcia w galerii

Galeria na stronie wzbogaciła się o 21 zdjęć. Pochodzą z rodzinnego albumu Pana Waldemara Stachury, któremu dziękuję za ich udostępnienie.


Wstęp

Witam na stronie poświęconej bogatej historii Drohiczyna. Historii w której przeplatają się wydarzenia znakomite, takie jak koronacja Daniela Romanowicza, mianowanie na stolicę województwa podlaskiego, czy wizyta papieża Jana Pawła II, z wydarzeniami dla miasta tragicznymi jakimi było wielokrotne zniszczenie przez wrogie armie, bądź przez pożary.

Dzieje Drohiczyna opisane są w wielu książkach i artykułach. Często jednak poruszają tylko jeden aspekt historii. Nie ma publikacji, która w pełni ukazała by co przez wieki działo się z miastem, jego mieszkańcami oraz zabytkami wszystkich religii. Osoba tym zainteresowana, zmuszona jest do poszukiwania materiałów, często trudno dostępnych.

Z tego powodu powstała strona na której się znajdujecie. Moim celem, jest zebranie w jednym miejscu jak największej ilości informacji o Drohiczynie. Aby wszystkie osoby, interesujące się historią miasta, nie były zmuszone do żmudnego poszukiwania, które nie raz może zniechęcić. Chciałbym, aby za pomocą tej strony, można było w łatwy sposób pogłębić swoją wiedzę na temat Drohiczyna.

Pragnę również, by strona była wspólnym dziełem sympatyków miasta. Dlatego zwracam się do osób posiadające informacje (zdjęcia, artykuły, przekazy ustne), których jeszcze nie ma na stronie o kontakt. Byśmy mogli wspólnie tworzyć bazę wiedzy o historii Drohiczyna.