Relacje


Julian Borzym - nauka w Drohiczynie

Autorem relacji, przedstawionej w tym artykule, jest Julian Borzym urodzony 6 lub 7 stycznia w Wierzbowiźnie. Pochodzi ona z pamiętników, sporządzonych przez tego szlachcica zapewne pod koniec XIX wieku.

W przytoczonym tekście nie możemy spodziewać się języka w pełni reprezentatywnego dla polszczyzny ogólnej XIX wieku. Pamiętnik jest w dużym stopniu odzwierciedleniem odmiany regionalnej języka polskiego. Pozostawiona w oryginale ortografia oddaje ówczesny stan pisowni. Występują tu elementy specyficzne dla XIX-wiecznego sposobu pisania.

Przytoczony na tej stronie, fragment z pamiętników Juliana Borzyma, opisuje okres jego nauki w drohiczyńskim gimnazjum przypadający na lata 1852 - 1855. Relacjonuje on w nich, jak wyglądało przyjęcie do szkoły, pierwsze lekcje i codzienne życie ucznia. Nie brakuje również opisów samego Drohiczyna.

czytaj więcej ...