Ciekawostka


Wśród mieszkańców Drohiczyna istniało następujące podanie:

„Przy ustanowieniu granicy miasta, dano za warunek, że dokąd żniweczka od wschodu słońca do zachodu pożnie zagon, tam kończyć się będzie granica. Otóż miasto wynalazło taką dziewczynę, że tak daleko pocięła, aż po wieś Sieniewice i tu umarła. Na pamiątkę postawiono jej krzyż i pochowano na granicy. W razie jeżeli krzyż skutkiem starości zniszczeje, miasto zobowiązało się postawić na mogile nowy.”

Podanie zostało spisane w XIX wieku.