Plan rozwoju strony


Co w niedalekiej przyszłości pojawi się na stronie? W planach mam dodanie informacji o ważnych osobach związanych z Drohiczynem. Pojawi się także lista wszystkich zabytków oraz kilka map okolic Drohiczyna i planów samego miasta.

Oczywiście na bieżąco będę zamieszczał wszystkie nowo zdobyte informacje.