Porównanie planu Drohiczyna z 1887 roku, z aktualnymi mapami Google


Przedstawiam porównanie planu Drohiczyna z 1887 roku, z aktualnymi mapami Google. W prawym górnym rogu znajduje się suwak, którym można zmienić poziom przeźroczystości nałożonego planu.

http://www.drohiczyn.info/mapa/1887/

Możemy zauważyć, że większość ulic z 1887 roku zachowało swój układ do dziś.

Porównanie dobrze obrazuje charakter rzeki Bug. W ciągu 127 lat, znacząco zmieniło się jej koryto.