Stolica Jaćwieży - ebook


W tym roku obchodzimy 520-lecie nadania Drohiczynowi praw magdeburskich. Z tej okazji przygotowałem cyfrowe wydanie książki "Stolica Jaćwieży - monografia miasta Drohiczyna nad Bugiem w zarysie historycznym" - Feliks Zygmunt Weremiej. Książka ta została wydana w 1938 roku nakładem Gimnazjum Państwowego w Drohiczynie. Część informacji, szczególnie na temat średniowiecznego Drohiczyna, w świetle obecnej wiedzy można było by rozwinąć. Mimo to uważam, że wciąż jest to jedna z lepszych publikacji na temat historii naszego miasta.

Książka dostępna jest w trzech najpopularniejszych formatach: