Wyjątkowe zdjęcia z 1875 roku


Najstarsze znane nam do tej pory fotografie przedstawiające Drohiczyn, pochodzą z książki "Dolinami rzek" Zygmunta Glogera wydanej w 1903 roku. Niestety takie zdjęcia są nienajlepszej jakości. 

Jakiś czas temu Archiwum Narodowe w Krakowie udostępniło zdigitalizowane, duże zbiory dokumentów Zygmunta Glogera. Przewertowałem je z nadzieją, że może znajdą się wśród nich fotografie wykorzystane w książce, jednak bez skutku. Skontaktowałem się z Archiwum, gdzie potwierdzono, że takich zdjęć w tym zbiorze nie ma.

Niedawno trafiłem na inne krakowskie archiwum - Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Wielka była radość, gdy po wpisaniu Drohiczyn moim oczom ukazały się trzy zdjęcia - trzy bardzo wyjątkowe zdjęcia. Dwa z nich znajdują się w książce "Dolinami rzek": wnętrze Kościoła ss. Benedyktynek oraz fasada Kościoła oo. Franciszkanów. Trzecia fotografia, do tej pory nieznana, front Kościoła ss. Benedyktynek wraz z klasztorem. Klasztor znajduje się już w stanie agonalnym, ale możemy jeszcze zobaczyć jak wyglądał od południowej strony, czego do tej pory na żadnym innym zdjęciu nie dane było nam widzieć.

Widok klasztoru i kościoła ss. Benedyktynek

To co jest jeszcze wyjątkowe w tych zdjęciach, to ich jakość. Możemy dokładniej przyjrzeć się pięknemu ołtarzowi w Kościele ss. Benedyktynek. W jednym z inwentarzy przeczytamy: "Ołtarz Wielki dreweniany biało malowany nieco złocony, dwie kondygnacye w którym Figura Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a ugóry Obraz Wszystkich Świętych Zakonu S. Benedykta. Ołtarz N. Panny po lewej ręce wchodząc do Kościoła. Ołtarz S.O. Benedykta po prawej ręce [...]".

Na zdjęciu widzimy ołtarz pozbawiony tabernakulum, obrazu, krzyża. Brakuje dwóch figur z lewej strony. Mimo to ołtarz urzeka i dopełnia wnętrze świątyni.

Wnętrze kościoła ss. Benedyktynek

Figura Jezusa Ukrzyżowanego z Wielkiego Ołtarza zachowała się do dzisiaj, podobnie jak dwie figury które widzimy po prawej stronie: Św. Scholastyka i Św. Stanisław. Po lewej stronie znajdowały się figury Św. Benedykta i Św. Wojciecha. Co się z nimi stało? Zakładam, że można było by je odnaleźć w którymś z podlaskich kościołów. Co dokładnie i kiedy stało się z ołtarzami - nie wiadomo.

Zdjęcie to jest bardzo cenne pod kątem konserwatorskim i stanowi pokaźny fundament pod rekonstrukcję głównego ołtarza w Kościele Wszystkich Świętych. Żywię nadzieję, że dojdzie do jego odbudowy, tak jak teraz staraniem Sióstr Benedyktynek ma ruszyć odbudowa wschodniego skrzydła klasztoru w którym będzie mieściła się opłatkarnia.

Fasada kościoła oo. Franciszkanów