Zadbajmy o cmentarz żydowski w Drohiczynie


Fundacja Wspomagania Wsi szuka chętnych z Drohiczyna i okolic, którzy podjęliby się prac porządkowych oraz upamiętniających na miejscowym cmentarzu żydowskim.

W ubiegłym roku Fundacja Wspomagania Wsi opublikowała na swoim portalu „Witryna Wiejska” artykuł Moniki Mazurczak-Kaczmaryk Odnaleziona macewa w świecie zagubionej pamięci, opowiadający o nagrobku odkrytym w przysłowiowym „szczerym polu”. Wskutek tej publikacji grupa wolontariuszy skupiona wokół Ochotniczej Straży Pożarnej Stołpno z Międzyrzeca Podlaskiego, od lat społecznie dbająca o miejscowy cmentarz żydowski, pomogła przewieźć zabytek w odpowiednie miejsce.

Autorka artykułu otrzymała także list z prośbą o pomoc w znalezieniu osób, które mogłyby zająć się innym cmentarzem żydowskim – zaniedbaną nekropolią w Drohiczynie. Jego uporządkowaniem zainteresowani są mieszkający w Izraelu potomkowie miejscowych Żydów. Warto też pamiętać o przypadającej 2 listopada 2017 r. 75. rocznicy likwidacji getta w Drohiczynie.

Wszystkich zainteresowanych ratowaniem i porządkowaniem drohiczyńskiego cmentarza prosimy o kontakt mailowy z p. Moniką Mazurczak-Kaczmaryk: mkaczmaryk@fww.org.pl

Patrz także: http://witrynawiejska.org.pl/dziedzictwo-kulturowe/item/46151