Zygmunt Szmit - pierwszy burmistrz Drohiczyna


Zygmunt Szmit - pierwszy burmistrz Drohiczyna

Zygmunt Szmit - pierwszy burmistrz Drohiczyna, archeolog. Była to bardzo zasłużona postać dla naszego miasta. Na stanowisku burmistrza miasta w ciągu jednego roku oka­zał niezwykłą inicjatywę i zdolności organi­zacyjne, doprowadził bowiem do założenia w swym mieście gimnazjum, szkoły rolniczej, biblioteki i łaźni, zorganizował opie­kę nad żebrakami, rozpoczął akcję w sprawie odbudowy kolegium popijarskiego, założył muzeum miejscowe o charakterze regionalnym.

Największa pasją Zygmunta Szmita była archeologia i to dla niej zrezygnował ze stanowiska burmistrza.

Zachęcam do przeczytania obszernego artykułu, będącego wspomnieniem tej niezwykle ważnej dla Drohiczyna osoby. Przejdź do artykułu...