Cerkiew Narodzenia Bogarodzicy (Preczystej)


Podanie głosi, że najdawniejsza cerkiew była przy górze zamkowej od strony miasta. Pod koniec XII wieku zbudowano w Drohiczynie cerkiew Narodzenia Bogarodzicy (Preczystej). O istnieniu cerkwi wspominają kroniki z XIII wieku.

Książe Daniel który najechał na Drohiczyn w 1238 roku, zniszczył miasto w tym cerkiew Bogarodzicy. Po 1240 roku odbudował świątynię, która najprawdopodobniej była świadkiem koronacji Daniela Romanowicza na króla Rusi. Ruski latopisarz opisuje świątynię następująco: "przepiękna cerkiew na chwałę Świętej Bogurodzicy".

Dzisiaj w tym miejscu gdzie znajdowała się cerkiew Bogarodzicy jest parów przez wodę wyżłobiony, ciągnący się aż ku Bugowi. W miejscu, gdzie się ten parów przy drodze zaczyna, znaleźć można było po obu jego bokach w małej głębokości od powierzchni cały pokład kości ludzkich, szczątki, jak mówią z dawnego cmentarza który znajdował się koło cerkwi.