Drohiczyn odstąpiony Witoldowi


Po tym wypadku pogodzili się bracia i Jagiełło r. 1384 w zamian za księstwo Trockie i Żmudzkie oddał Witoldowi prócz wielu innych posiadłości na Rusi litewskiej i Wołyniu, miasta Podlaskie Bielsk, Mielnik i Drohiczyn.

Niedługo wszakże cieszył się Witold twierdzą drohicką - bo zaledwie sześć lat.