Drohiczyńskie Cerkwie około 1840 roku


W Drohiczynie znajdowały się dwie Cerkwie parafialne z których pobazyliańska Świętego Mikołaja (więcej o Cerkwi Świętego Mikołaja) jest parafialną wiejską, a Świętej Trójcy po zakryciu Monasteru – miejską. Jako, że Cerkiew Świętej Trójcy ze starości groziła upadkiem, była zamknięta, a nabożeństwa odprawiano w stojące obok Cerkwi Świętej Barbary (więcej o Cerkwi Świętej Barbary), która za czasów egzystencji Monasteru była kaplicą. Do obecnych wówczas cerkwi przybyła kaplica pod wezwaniem Świętej Anastazji, którą wystawiono na cmentarzu, z rozebranej Cerkwi drewnianej Zabuzkiej. Kościół pofranciszkański zamknięty i na Cerkiew przeznaczony jeszcze do odprawiania nabożeństw nie był urządzony.