Erdziwiłł zdobywa Drohiczyn


Napad tatarski spowodował zamieszanie na Podlasiu, przede wszystkim podnosi się tłumiona dotychczas Jaćwież. Rozpoczynają się walki książąt ruskich z jaćwieskimi władcami. Ożyły puszcze, zakotłowało się w borach, walki napełniły szczękiem oręża milczące ostępy nadbużańskie.

Jadźwingowie rozzuchwaleni do niebywałego stopnia pozwalają sobie na ryzykowne wycieczki na Ruś, grabiąc i niszcząc kraj bez litości.

Tymczasem Mendog postanawia zyskać na chaosie W tym celu w r. 1241 wyprawia Erdziwiłła, swojego synowca na Podlasie. Erdziwiłł, poskromiwszy po drodze kilka gromad jaćwieskich, bez dobycia miecza zajmuje Drohiczyn, jako „res nullius“ przynależną od teraz do Litwy wraz z Brześciem, Mielnikiem, Surażem, Bielskiem i Brańskiem.