I znów nieco historii


W 1807 roku na mocy traktatu tylżyckiego utworzono Księstwo Warszawskie. W jego granicach znalazła się zachodnia część departamentu białostockiego, z której powstał departament łomżyński. Wschodnia zaś część obecnego województwa włączona została do Rosji jako obwód białostocki, który z kolei w 1842 r. włączono do guberni grodzieńskiej. W tej części znalazł się również i Drohiczyn. Nastąpiła wzmożona rusyfikacja tych ziem, władze zaborcze ograniczały swobody wyznawcom kościoła rzymsko – katolickiego, utrudniały również organizowanie się gmin żydowskich, a przecież w XIX wieku na te tereny napłynęła fala zrusyfikowanej ludności żydowskiej tzw. „litwaków”, co jeszcze bardziej skomplikowało stosunki narodowościowo - kulturowe na tych terenach.