Ikona Zesłania Ducha Świętego na Apostołów


Ikona Zesłania Ducha Świętego na Apostołów

Ikona w kształcie prostokąta wertykalnego oprawiona w drewnianą ramę profilowaną z kaboszonami. Kompozycja wielopostaciowa przedstawiająca scenę w wieczerniku. Na tle sztafażowo zaznaczonego wnętrza w centrum frontalnie siedząca postać Madonny, w ciemno-zielonej szacie, czerwonym płaszczu, wokół głowy kolisty pełny nimb złoty, ręce zgięte w łokciach, dłonie skierowane na zewnątrz, na głowie w obrębie nimbu zaznaczony płomyk. Tron Madonny o formie architektonicznej. Po obu stronach postacie kleczących apostołów na 1 planie, z tyłu stojący, odziani w luźne, długie szaty w kolorach ciemno-zielonych i ciemno-brązowych. W górnej części nad głową Madonny przedstawienie gołębicy na tle promienistej glorii otoczonej obłokami. U dołu napis fundacyjny w języku starocerkiewnym: „Kosztom Timofieja Zleczika s żonoju jeho z seła Horodnik roku 1668”. Niżej po lewej i prawej stronie napis czerwoną farbą: „Ikona odnowlena na sredstwa krestianok derwni Zajaczniki 1911 goda 18 fewrala”.].

Bogobojni ofiarodawcy mieli błogosławieństwo, by dar ich na upiększenie świątyni św. Trójcy w Drohiczynie przetrwał burze dziejowe, które się nad tym miastem przetoczyły i trwał ku pokrzepieniu serca i ducha przyszłych pokoleń.