Janusz Kostewicz


Janusz Kostewicz - ur. 1468, zm. 1527 - pełnił funkcje Wojewody podlaskiego w latach 1520 - 1527