Kaznodziejstwo


W Kolegium w Drohiczynie znajdowało się wielu wybitnych mówców, profesorów retoryki, wymowy, co musiało mieć wpływ na poziom kazań głoszonych w kościele Trójcy Przenajświętszej. Kształtowało też nowy styl kaznodziejski wśród całego duchowieństwa podlaskiego. Styl, charakteryzujący się poprawną polszczyzną, uwolnioną od latynizmów i makaronizmów, bardziej moralizujący a mniej dogmatyczny.

Osobowość takich ludzi, jak ks. Demetriusz Reszczyński, Wincenty Jakubowski, Jacek Rumianowski- późniejszy prowincjałów zakonu; uczonych tej miary co Szymon Bielski, Jakub Falkowski, Ksawery Dmochowski; profesorów retoryki: W. Cieleckiego, Michała Maciejewskiego, Antoniego Michalczewskiego, czy wreszcie autorów drukowanych kazań, jak ks. Kazimierza Sikorskiego i innych, musiała odcisnąć trwały ślad na przepowiadaniu Słowa Bożego w Drohiczynie.