Kolejne gmachy kościoła Św. Trójcy


W 1555 r., dzięki darowiznom mieszczańskim, wybudowany został nowy, murowany kościół Trójcy Świętej. Rozmach, z jakim go wzniesiono, świadczy o zamożności fundatorów. Z datków mieszczańskich wybudowano uposażenie Altarii Niepokalanego Poczęcia NMP oraz wzniesiono ołtarz. Jeszcze przed 1570 rokiem świątynia powiększyła swoje uposażenie nadaniami na obszarze miasta.