Michał Józef Rzewuski


Michał Józef Rzewuski herbu Krzywda (ur. w 1699 - zm. w 1769), wojewoda podolski od 1762, wojewoda podlaski od 1752 do 1762, pisarz wielki koronny od 1744, krajczy wielki koronny od 1729.