Obyczaje, zwyczaje i święta żydowskie


W 1935 roku, miało miejsce ważne zdarzeniu, kiedy to do Drohiczyna na wizytację parafii przybył nuncjusz apostolski, arcybiskup Cortesi. Na cześć tak zacnego gościa Żydzi wznieśli bramę triumfalną obok bóżnicy na ulicy Piłsudskiego, a miejscowy rabin Turnowski wraz z przedstawicielami kahału ( gminy żydowskiej) powitał nuncjusza chlebem i solą oraz wygłosił mowę powitalną. Drugą bramę triumfalną wystawili drohiczyńscy parafianie przy ulicy Wysoko – Litewskiej ( obecnie W. Ks. Witolda), naprzeciwko domu państwa Grajewskich i piekarni Jojny Josela. Trudno o dobitniejszy przykład oczywistego wówczas w Polsce i w Drohiczynie zrozumienia i wzajemnej tolerancji!