Paweł Sapieha


Paweł Sapieha

Paweł Sapieha (zm. w marcu 1579) – wojewoda nowogródzki od 1558 i podlaski od 1556 do 1558.

Był synem Iwana Sapiehy, ojcem Mikołaja. W latach 1502-1504 wraz z bratem Piotrem studiował na Akademii Krakowskiej. W 1519 r. po śmierci ojca otrzymał Kodeń z przyległościami. W wyniku zatargów granicznych utracił go przejściowo latach 1542-1547.

Uczestnik wojny z Moskwą w latach 1534-1535. W 1549 r. prowadził rozmowy w imieniu króla z poselstwem moskiewskim w sprawie przedłużenia rozejmu. W 1556 r. otrzymał województwo podlaskie, a w 1558 r. województwo nowogródzkie. Uczestnik ośmiu kolejnych sejmów litewskich w latach 1559-1568. Mimo początkowego oporu podporządkował się uchwałom unii lubelskiej, jego pieczęć i podpis widnieją na akcie unii. Był wyznawcą prawosławia, a przez pewien czas życia kalwinizmu.