Podanie o najdawniejszych cerkwiach w Drohiczynie


To, że w dawniejszych czasach mogło być w Drohiczynie dużo więcej cerkwi, niż ich jest dzisiaj, rzecz do prawdy podobna. Starzy ludzie z podania wiedzą: iż na wschód miasta, niedaleko Bugu, w miejscu, gdzie w późniejszych czasach była cegielnia, stałą niegdyś cerkiew Woskreseńska i dla tego miejsce to nazywa się dotąd Cerkwiskiem. Mówią nadto: że kiedy Bug płynął jeszcze daleko od miasta na stronie ruskiej, w miejscu tem, gdzie dziś ta rzeka pod samem miastem ma koryto, miały się znajdować niegdyś cerkwie: Preobraźeńska, Juriewska i kaplica Paraskowii. Dodajmy, że i częste pożary miasta, mogły się przyczynić do upadku nie jednej cerkwi w Drohiczynie. W dawniejszych czasach losowi temu uległa cerkiew Św. Przeczystej, a w r. 1805 Św. Mikołaja, której miesjce oznaczone jest teraz drewnianym krzyżem (było oznaczone około 1840 roku).