Późne średniowiecze


Swoje funkcje handlowe, Drohiczyn kontynuował i w czasach późnego średniowiecza. Sprzed 1366 r. pochodzi dokument, mocą którego Kiejstut i Lubart książęta litewscy dali prawa dla mieszczan toruńskich, pisali: a kto poidiot s seju gramotoju ćerez Dorogićin, ćerez Melnik i ćerez Berestie do Mińska torgoval is Toruń jaz' knjaz’ Kestutei ne velju ich zaimat.