Przed X wiekiem


Nie ma wątpliwości, że z pomiędzy wszystkich miast województwa podlaskiego Drohiczyn jest jednym z najstarszych. Leżąc na starym szlaku handlowym stanowiło ważny punkt strategiczny, wiele też z tego powodu w przeszłości swojej zyskało, lecz i ucierpiało bardzo dużo. Teren miasta i jego okolice stanowiły przed wiekami nieprzebyte puszcze, a bliskość rzeki ogniskowało życie, które bujnie tu się rozwijało.

Najstarsze osadnictwo znane z obszaru Drohiczyna koncentrowało się na granicy pól miasta i wsi Zajęczniki, na terenach noszących nazwy Kozarówka i Sowa-Kozarówka. Na stanowisku Kozarówka odkryto osadę pochodząca z VI – VIII wieku, którą w tym miejscu poprzedziły: osada ludnośći kultury łużyckiej przypadającej na schyłek epoki brązu (około 800 lat p.n.e.), cmentarzysko kultury grobów kloszowych z okresu halsztackiego (około 550-400 lat p.n.e.), i kultury przeworskiej z okresów lateńskiego i wczesno rzymskiego (około 150 lat p.n.e. – 170 lat n.e.). Natomiast osada z VII-IX wieku na stanowisku Sowa-Kozarówka założona była na wcześniejszej osadzie ludności kultury łużyckiej z okresu brązu (około 1000 lat p.n.e.). Wszystko to świadczy wymownie, że początki pojawienia się mieszkańców tych okolic, które dziś należą do miasta Drohiczyna, należy odnieść do czasów bardzo odległych.