Przybycie OO. Jezuitów do Drohiczyna


Pod względem kościelnym województwo podlaskie należało do die­cezji łuckiej. Proboszczem kościoła parafialnego pod wezwaniem Trój­cy Przenajświętszej w Drohiczynie był w połowie XVII w. ks. kan. Paweł Jędrzej Petrykowski. Z racji funkcji archidiakona łuckiego mu­siał często przebywać poza parafią, dlatego zapraszał okresowo zakon­ników św. Ignacego z Pułtuska, zlecając im pieczę duszpasterską w pa­rafii podczas swej nieobecności. Poczucie odpowiedzialności za parafian,, zrozumienie dla dążeń okolicznej szlachty w kierunku utworzenia „szkół” w Drohiczynie, wreszcie sympatia, jaką darzył OO. Jezuitów - to najważniejsze powody, które skłoniły ks. Petrykowskiego do spraw­dzenia jezuitów na stałe. Po uzyskaniu zgody biskupa łuckiego Andrzeja Gembickiego i przełożonych zakonnych, dnia 21 VIII 1654 roku osiadło w Drohiczynie trzech jezuitów: ojciec Jan Sawicki, o. Daniel Jankow­ski i o. Jan Zawlicki.