Rektorzy Kolegium drohickiego


W rezydencji drohickiej w latach rozwoju szkoły mieszkało od 7 do 20 kapłanów z zakonu św. Ignacego, w tym początkowo 2 a potem 5—6 profesorów. Oficjalnie rangę „Kolegium” uzyskała rezydencja jezuic­ka w Drohiczynie dopiero w 1747 r., kiedy zakupiona została wieś Solniki, uzupełniając tym samym uposażenie domu do sumy 50.000 zło­tych polskich. Odtąd superior domu i przełożony Kolegium nosił ty­tuł „Rektora”. Wg. zestawienia S. Załęskiego, funkcje superiorów a od 1747 rektorów Kolegium drohickiego pełnili następujący zakonnicy:

1 O. Jan Sawicki od 21 sierpnia1654—1657
2 O. Walenty Kosiński 1657—1659
3 O. Marcin Woliński 1659—1661
4 O. Bartłomiej Czarowski 1661—1662
5 O. Aleksander Bieliński 1662—1665
6 O. Jan Zawlicki 1665—1670
7 O. Stanisław Wilczewski 1670—1673
8 O. Jan Zawlicki 1673—1677
9 O. Stanisław Tarnowski 1677—1680
10 O. Aleksander Hrezer 1680—1683
11 O. Jan Zawlicki 1683—1686
12 O. Jan Juchnowicz 1686—1687
13 O. Stanisław Lasocki 1687—1689
14 O. Mikołaj Zernicki 1689—1692
15 O. Florian Reszka 1692—1695
16 O. Maciej Kownacki 1695—1701
17 O. Samuel Osmowski 1701—1704
18 O. Jędrzej Molski 1704—1707
19 O. Hipolit Godlewski 1707—1710
20 O. Krzysztof Limont 1710—1712
21 O. Adam Przanowski 1712—1714
22 O. Józef Masini 1714—1717
23 O. Józef Skarżyński 1717—1720
24 O. Krzysztof Limont 1720—1728
25 O. Atanazy Kierśnicki 1728—1732
26 O. Karol Orzeszko 1732—1735
27 O. Mikołaj Grabowski 1735—1736
28 O. Franciszek Grzymała 1736—1737
29 O. Władysław Kossowski 1737—1739
30 O. Franciszek Ciecierski 1739—1744
31 O. Szczepan Kuczyński 1744—1752
32 O. Antoni Kruszewski 1752—1753
33 O. Szczepan Kuczyński 1753—1764
34 O. Franciszek Kruszewski 1764—1767
35 O. Feliks Korotyński 1767—1770
36 O. Jan Stankiewicz 1770—1773

Superiorzy a potem rektorzy Kolegium Drohickiego byli mianowani przez wyższych przełożonych zakonnych z reguły na okres 3 lat. W praktyce jednak niejednokrotnie piastowali swe stanowiska znacznie dłu­żej, niekiedy zaś bardzo krótko, co wiązało się zapewne z jednej strony z wydarzeniami politycznymi (wojny) i losowymi (zarazy), z drugiej zaś z popularnością lub niepopularnością superiora-rektora wśród pod­laskiej szlachty.