Szkolą podwydziałowa w Drohiczynie


Kiedy sejm uchwalił przejęcie dóbr pojezujckich na rzecz K. E. N., szlachta podlaska wydelegowała Jana Czarnockiego Podczaszego Ziemi Drohickiej, do pod­jęcia starań o otwarcie szkoły w stolicy województwa podlaskiego. K. E. N. prze­kazała fundusz drohickich jezuitów pijarom, polecając im zorganizowanie szkoły w Drohiczynie, w oparciu o zasady Komisji. Drohiczyn należał najpierw do prowincji polskiej. Dopiero po trzecim rozbiorze Polski, kiedy powstała prowincja pruska pijarów, obejmująca trzy domy zakonne, Drohiczyn znalazł się w jej obrębie.