Wstęp


Dzieje prawosławnych ośrodków i organizacji w Drohiczynie są istotną kartą historii Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej. Drohiczyn był ważnym ośrodkiem życia religijnego na nadbużańskiej ziemi. Dwa prawosławne monastery, w każdym po trzy świętynie oraz liczne świątynie pozaklasztorne świadczą o sile Cerkwi prawosławnej w tym starym grodzie na Podlasiu. Kontynuatorką tej bogatej historii Prawosławia w Drohiczynie jest obecnie parafia św. Mikołaja.