Żołnierze 4 Dywizji Piechoty na Górze Zamkowej


Żołnierze 4 Dywizji Piechoty na Górze Zamkowej

400