Cmentarz żydowski


Cmentarz żydowski

Cmentarz w Drohiczynie został założony w pierwszej ćwierci XVI wieku. Położony jest poza miastem, ok. 2 km na południowy wschód od jego centrum, po północnej stronie drogi biegnącej wzdłuż rzeki Bug, na wzniesieniu ze skarpą. Cmentarz od północy, wschodu i od południa (tj. od drogi wzdłuż rzeki) nie jest ogrodzony. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie z siatki na słupach metalowych, stanowiące część ogrodzenia sąsiedniej posesji. Działka cmentarna ma kształt trapezu o powierzchni prawie 0,50 ha, z tego obszar grzebalny z zachowanymi nagrobkami stanowi ok. 0,20 ha. Układ cmentarza nie jest czytelny. Wzdłuż wschodniej granicy działki kirkut porośnięty jest gęsto rosnącymi drzewami, głównie leszczynami i osikami. Groby i nagrobki zarośnięte są trawami i mchem. Na cmentarzu zachowało się ok. 70 macew kamiennych, wiele powalonych, pojedynczy nagrobek murowany z cegły zniszczony. Cmentarz był niszczony w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu.


Źródło

  1. Strona internetowa Wirtualny Sztelt