Collegium Nobilium


Collegium Nobilium

Jezuici którzy wrócili do Drohiczyna po potopie szwedzkm, w 1657 roku, zastali spalony dom misyjny, ruiny kościoła i puste beneficjum parafialne. Bp łucki Jan Wydżga przychylając się do prośby proboszcza drohickiego przekazał tymczasowo parafię jezuitom. 2 marca 1659 roku król Jan Kazimierz wystawił dokument fundacyjny jezuitów drohickich.

Jezuici odbudowali spaloną rezydencję i kościół, wznieśli konwikt dla ubogiej szlachty (1699 r.), zbudowali nowy kościół (1696-1706), wystawili gmach kolegium (1747 r.).

Zakonnicy wpierw zorganizowali w Drohiczynie szkółkę parafialną, później kolejno rozszerzano program nauczania o gramatykę, poetykę, retorykę, teologię moralną, filozofię. Oficjalnie rangę kolegium rezydencja jezuicka w Drohiczynie zyskała w 1747 roku.