Drohiczyn wczoraj i dziś


Zapraszam do zwiedzenia wirtualnej wystawy pt. "Drohiczyn wczoraj i dziś". Zobacz jak dane miejsce wyglądało w przeszłości, a jak wygląda obecnie.


Fragment dawnej ulicy Warszawskiej

Przed II Wojną Światową 2013 r.
na początek

Kapliczka Św. Jana

Przed II Wojną Światową 2013 r.
na początek

Cerkiew Św. Mikołaja od strony Kościoła WNMP

Po II Wojnie Światowej 2013 r.
na początek

Katedra i zabudowania pojezuickie

1934 r. 2013 r.
na początek

Widok z Góry Zamkowej na rynek/park

Kilka lat przed II Wojną Światową 2013 r.
na początek