Starostowie drohiccy


Drohiczyn był głównym miastem ziemi drohickiej - jednostki terytorialnej województwa podlaskiego. Szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Drohiczynie, wybierając 2 posłów na sejm. Tam też był sąd grodzki. Sąd ziemski sprawowany był w Drohiczynie, Miedznej, Sokołowie Podlaskim, Mokobodach. Pierwotnie w jej skład wchodziła Ziemia mielnicka, do czasu jej wyodrębnienia w 1 połowie XVI wieku.

Starostowie ziemi drohickiej (data przy nazwisku oznacza wzmiankę o piastowaniu stanowiska):